Starter

30.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: 10 GB
 • Addon Domain: 0
 • Sub-domain: 5
 • Email: 5
 • My SQL: 1
 • Backup: Hàng tháng
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Đăng ký

Advanced

60.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 600 MB
 • Băng thông: 30 GB
 • Addon Domain: 2
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • My SQL: 1
 • Backup: Hàng tháng
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Đăng ký

Enterprise

100.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: 1.000 MB
 • Băng thông: 50 GB
 • Addon Domain: 2
 • Sub-domain: 15
 • Email: 30
 • My SQL: 3
 • Backup: Hàng tháng
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Đăng ký

Professional

150.000 VNĐ / Tháng

 • Dung lượng: Updating
 • Băng thông: Updating
 • Addon Domain: Updating
 • Sub-domain: Updating
 • Email: Updating
 • My SQL: Updating
 • Backup: Updating
 • Hỗ trợ trực tuyến: 24/7

Đăng ký

Hotline: 0842943333
Nhắn tin facebook Zalo: 0842943333